Ústecká veterán rallye 2019 - XXI. ročník


Hlavní akce sezony se uskuteční 20.7.2019 (19.-21.7.2019). 

Jako loni bude sraz účastníků na vysokoškolských kolejích Ústí nad Labem - KlíšeJiž dvacátýprvní ročník soutěže se koná 20.7.2019.

Pro vzdálenější účastníky zajištěno ubytování od pátku do neděle.

Propozice:

Účast: Zúčastnit
se může každý,kdo vlastní historické vozidlo starší 30 let (do  7/1989).

Dobové oblečení je vítáno.

Teilnahme:

Beteiligen kann sich jeder,
der ein historisches Fahrzeug älter 30 Jahre (Baujahr bis 7/1989).

Zeitgemäße Bekleidung ist
willkommen.


Kategorie:

Auto:  A1 do r.v. 1950         A2  od r.v. 1951

Moto: M1 do r.v.1950          M2 od r.v. 1951


Klasseneinteilung:

Auto:  A1  bis Baujahr 1950                           A2  von Baujahr 1951

Moto: M1 bis Baujahr  1950                           M2  von Baujahr 1951


*Všechna vozidla vyrobená do roku 1950,včetně,jsou zařazena
do soutěže o pohár primátorky města Ústí nad Labem.

Jestliže kategorie nebude obsazena min.pěti vozidly,dojde ke
sloučení (např.M1 + M2).


*Alle Fahrzeuge hergestellt
bis zum Jahr 1950, nehmen teil am Wettbewerb um den Pokal des Bürgemeisters der
Stadt  Ústí nad Labem.

Wird die Kategorie nicht
besetzt mit minimal 5 Fahrzeugen, kommt es zur Zusammenlegung (wie z.B. M1 +
M2).


Pojištění,Technické podmínky:

Každý účastník jede na vlastní zodpovědnost.Posádky musí být
po dobu soutěže vybaveni platnými doklady pro osobu i vozidlo,přiděleným
startovním číslem,RZ nebo ZRZ pro HV.


Versicherung, Technische Bedingungen:

Jeder Fahrer fährt auf eigene
Gefahr. Die Besatzung muss während des Wettbewerbes mit gültigen Papieren für
das Fahrzeug ausgestattet sein, das Fahrzeug muß ständig oder zeitweilig
zugelassen und versichert sein.


Startovné:  (zahrnuje ceny,stravu,program,společenský večer...)

Řidič s vozidlem-                               350,-Kč

Spolujezdec-                                     250,-Kč

Spolujezdec do 12 let-                       100,-Kč

Řidič s vozidlem do roku 1931 neplatí startovné.Každá
řádně přihlášená posádka obdrží při přejímce upomínkové předměty.


Startgeld:  (es enthält Pokale, Verpflegung,Programmheft, Gesselschaftabend....)

Fahrermit Fahrzeug-                          350,-Kč

Mitfahrer-                                         250,-Kč

Mitfahrerbis zu 12. Jahre-                  100,-Kč

Fahrer mit Fahrzeug der
Baujahre bis 1931 bezahlt kein Startgeld. Jede ordnungsgemäß angemeldete
Besatzung erhält bei Übernahme ein Erinnerungsgeschenk.


Ubytování:   https://skm.ujep.cz/main.php?idmenu=10

Vysokoškolské koleje SKM (UJEP),Klíšská 979/129 ,
(viz.odkaz-mapka)

Ubytování včetně snídaně .

                      Klasické kolejní pokoje s koupelnou a WC- objekt K3

Dvoulůžkový                                                      -   380,-Kč osoba/noc

Jednolůžkový                                                      -   430,-Kč osoba/noc

Ubytovací buňka (byt),

2x dvoulůžkový pokoj s kuchyňským koutkem        -   380,-Kč osoba/noc


Unterkunft:          https://skm.ujep.cz/main.php?idmenu=10

Universität Wohnheim SKM (UJEP) Klíšská 979/129 (siehe.Ein Link-Karte)
Unterkunft inklusive Frühstück.

 Klassische Schlafsäle mit Bad und WC- K3 Gebäude WC-
Doppel                                                    - 380 CZK Person / Nacht
Single                                                     - 430 CZK Person / Nacht
Unterkünft Zelle (flach), 12-fach in dem Gebäude K1
2x Doppelzimmer mit Kochnische              - 380 CZK Person / Nacht


Stravování a společenský večer:

V cíli 1.etapy závodu je připraven oběd (Hradí Pořadatel).

V rámci vyhlášení výsledků závodu bude uspořádán ve VŠ klubu CAJK (K3)

spol.večer s hudební produkcí.Večeři (HP),v případě
Vašeho zájmu vyplňte v přihlášce(Důležité).


Verpflegung und Gesellschaftsabend:

Im Ziel der I. Etape des
Wettbewerbes ist für jeden Teilnehmer das Mittagessen vorbereitet (deckt der
Veranstalter).

Im Rahmen der Zeremonie wird das Rennen in der University
Club CAJK(K3)geselligem
Abend statt ein Gesellschaftsabend mit Musik stattfinden. Das
Abendessen (deckt der Veranstalter), bei Interese, dies bitte bei der Anmeldung
ausfüllen!!! (wichtig!).


Parkování: Pro ubytované ja zajištěno střežené parkoviště uvnitř
areálu K2 .Pro ostatní vně mezi objekty K2 a K3 - střežené.


Parken:

Die Gäste werden über einen
bewachten Parkplatz innerhalb des Komplexes K2 .Für andere außerhalb Objekte
zwischen K2 und K3 gesichert - bewacht


Trasa soutěže: Soutěž je dvouetapová.

Délka trasy je přibližně 80
Km.Povede krásnou a malebnou krajinou Ústeckého kraje.Jede se podle šipek bez
rychlostních průměrů za běžného silničního provozu


Trasse:

Der Wettbewerb hat zwei Etappen.

Länge der Strecke ist ungefähr 80 km.
Sie führt durch eine schöne, malerische Gegend des Bezirkes Ústí nad Labem. Man
fährt nach Pfeilen ohne Geschwindigkeitsvorgaben, im normalen Strassenverkehr..


Upozornění:

Závodu se může zúčastnit omezený počet vozidel,přednost mají
řádně přihlášení účastníci.

Veškeré změny,které nastanou po odeslání Vaší přihlášky je
nutno nahlásit do 12.7.2018 (hlavně zrušení účasti-bez udání důvodu,aby se
neblokovali startovní čísla)


Hinweis:

Am Wettbewerb kann nur eine begrenzte
Anzahl von Fahrzeugen teilnehmen. Vorrecht haben Teilnehmer mit ordnungsgemäßer
Anmeldung.

Alle Anmeldungen oder eventuelle
Änderungen müssen bis spätestens 18.7.2019
beim Veranstalter vorliegen. (vor allem die Absage einer bereits gemeldeten der
Teilnahme, um die Startnummer nicht zu blockieren)


Program-časový rozvrh: Pozor- změny vyhrazeny


Pátek 19.7.2019

Pro vzdálenější možnost ubytování na VŠ kolejích Klíše,
Klíšská 979/129,Ústí n.L..

od 16.°°hod-   přejímka vozidel (zaplacení startovného a ubytování)


Sobota 20.7.2019

  6.30 - 8.30    přejímka vozidel v areálu kolejí K3

  8.45               uvítání,rozprava s jezdci

  9.00 -10.30   hromadný přejezd na výstavní plochu

                        start do 1.etapy (v cíli zajištěn oběd)

14.00               start do 2.etapy

17.00               ukončení soutěže,ubytování,zaparkování

18.00               večeře

19.00               začátek hudební produkce

20.00               vyhlášení výsledků a předání cen v rámci společenského večera


Neděle 21.7.2019

  Dle vlastních možností,odjezd domů.

Uzávěrka přihlášek je  14.7.2019

 

Těšíme na Vaší hojnou účast: pořadatelský sbor VCC AMK
Česká Brána

Přihlášky možno posílat
klasickou poštou na adresu: Daniel Slapnička,Na Výšině 497,403 31,Ústí n.L.


mailem   vcc.ustinl@seznam.cz   on-line z našich stránek zde dole .


Programm -
Ablaufplan:


Freitag  19.7.2019

Für die Fern Möglichkeit der
Unterbringung in Studentenwohnheimen 
Klíše (Klischee)

Klíšská 979/129, Ústí nad  Labem
16 °° hod- Technische Abnahme (die Zahlung der Teilnahmegebühr und Unterkunft)

  

 Samstag  20.7.2019     (die Änderungen in Stundenplan sind vorbehalten )

6 30- 8 30     Fahrzeugübernahme im Areal K3

  8 45           Begrüßung, Fahrerbesprechung

  9 00                 gemeinsame Überführung der Fahrzeuge  zur Ausstellung

 1030               Start der I. Etappe (im Ziel ist das Mittagessen sichergestellt)

1400               Start der II. Etape

1700               Beendingung des Wettbewerbes, Unterkunft und Parken der    

                   Fahrzeuge

1800                 Abendessen

1900           Beginn der Abendveranstaltung mit Musik

2000               Veröffentlichung der Ergebnisse und Siegerehrung


Sonntag 21.7.2019

Abfahrt nach Hause nach eigener Wahl

 

Anmeldeschluss ist der  14.7.2019

 

Adresse:
Daniel Slapnička, Na Výšině 497, CZ-403 31 Ústí n.L.,

e-mail:
vcc.ustinl@seznam.cz

 

Wir freuen uns auf zahlreiche
Teilnehmer!

 

Das Team der Veranstalter des  VCC AMK Česká BránaPřihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode