Členská volební schůze AMK Česká Brána - duben 2021

Výbor AMK Česká brána rozhodl, byť ne jednomyslně, o konání voleb „virtuální formou“. Termín konání byl stanoven na dny 27.3 až 15.4.2021. Volba proběhne formou konference, kdy členská základna AMK nemá možnost volit, volit budou výborem AMK stanovení delegáti. Tento způsob provedení volební členské schůze je zcela neobvyklý, výbor AMK nevyslyšel kritiku z řad členů AMK ani nerespektoval fakt, že distanční forma voleb byla v tomto období opakovaně realizována i v jiných klubech AMK či samotném ÚAMK. Informace o dalším vývoji voleb do jednotlivých orgánů AMK sledujte na našich webových stránkách.

 Výborová schůze AMK 24. 2. 2021 Autokemp Stará Oleška a volební členská schůze

Dne 24.2.2021 proběhlo prozatím poslední setkání výboru AMK Česká brána, kterého se zúčastnili všichni jeho členové a jako host také paní Monika Verheyden. Výbor se nejprve věnoval problematice prodloužení/změně nájemní smlouvy Autokempingu ve Staré Olešce, který je majetkem našeho AMK.  Přípravu smlouvy zajišťoval předseda AMK František Zahrádka a v závěru schůze byla také podepsaná s novou nájemkyní paní Monikou Verheyden, a to na dobu dalších 10-ti let. Dalším bodem jednání byla příprava členské volební schůze. Výbor vzal na vědomí současnou složitou situaci, kdy díky pandemii (Covid -19) není možné uspořádat řádnou členskou volební schůzi v obvyklém termínu. Výbor AMK připraví návrh na uskutečnění volební schůze jiným způsobem a bude o tom následně informovat členskou základnu.

Valná hromada ÚAMK  - prosinec 2020

   Dne 9. 12. 2020 proběhla Valná hromada Ústředního automotoklubu ČR. Díky pandemické situaci (Covid -19) bylo nutné schválit nový volební a jednací řád ÚAMK, který umožnil konání valné hromady tzv. distanční formou, delegáti tak měli možnost hlasovat „na dálku“ s využitím technických prostředků (korespondenčně, e-mailem, formou SMS).

    Na výše zmíněné valné hromadě byly voleny jednotlivé orgány ÚAMK a současně došlo ke schválení nových Stanov ÚAMK, které jsou závazné i pro náš klub AMK Česká brána. Zásadní novinkou v jejich znění      je fakt, že nově můžeme konat naši členskou schůzi také distanční formou. (reakce na současnou pandemickou situaci Covid 19). Úplné znění nových stanov ÚAMK najdete v sekciDokumenty
 
 

Testace HV:

  • Termíny pravidelných ročních testací ještě nejsou zajištěny, jakmile budeme mít aktuální informace i od krajského komisaře, tak Vás budeme informovat. Informace FKHV: https://www.fkhv.cz/news/komentar-k-navrhu-zakona/
  • Provádíme nové testace vozidel jak na klasických značkách,tak i k získání veteránských značek, jako i testace vozidel na historickou      původnost  k odpuštění ekologického poplatku  (Ekodaně): Testace HV       
 

 

 

Vítejte na stránkách VCC AMK Česká Brána Ústí nad Labem v ÚAMK, který v tomto městě působí již od roku 1961  

                                          Jsme pobočným spolkem (465) ÚAMK Praha

 

Dálniční známky ( kupóny )

naše i do zahraničí-prodejem se náš klub nezabývá, obraťte se prosím přímo na ÚAMK

 zde: https://www.uamk.cz/sluzby-produkty-nabidka/dalnicni-kupony

Dálniční kupóny si můžete zakoupit ve všech provozovnách UAMK, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě, v Praze pak na recepci sídla UAMK, Na Strži 1837/9. Prodej v centrále UAMK funguje non stop.

 

Fotogalerie z akcí klubu:

:  https://ceskabrana.rajce.idnes.cz/

 

Pojištění historických vozidel:


Pojištění historických vozideljak zákonné tak havarijní. Kontaktujte 

našeho spolupracovníka p.Z.Kadlece

více informací zde: /pojisteni-historickych-vozidel/

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode